Vanhusneuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Vanhusneuvosto: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.