Vanhusneuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hyvinvointikeskuksen suunnitelmien hyväksyminen

KIRDno-2017-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Hilander, anne.hilander@kirkkonummi.fi
Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon jaosto käsitteli 28.11.2018 § 82 hyvinvointikeskuksen suunnitelmien hyväksymistä. Palvelutuotannon jaosto päätti välittää kunnanhallitukselle esitykset kustannusten karsinnasta ja evästää, että päätöksenteon tueksi kunnanhallituksen käsittelyä varten liitetään mm. perusturvalautakunnan lausunto suunnitelmista.

 

Kuntatekniikan toimitilapäällikkö Jarno Köykkä, Tähti-Set Oy:n arkkitehti ja perusturvapalveluiden hankesuunnittelija Anne Hilander ovat paikalla kokouksessa tämän kokousasian käsittelyn ajan.  

 

Liite: Perusturvalautakunnan lausunto hyvinvointikeskuksen suunnitelmien hyväksymisestä

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon hyvinvointikeskuksen suunnitelmien hyväksymisestä kunnanhallituksen käsittelyä varten.

Päätös

Käsittely: Keskustelujen kuluessa perusturvalautakunnan jäsen Pekka Rantanen ehdotti esittelijän päätösehdotuksen hyväksymistä muutettuna siten, että liitteenä olevan perusturvalautakunnan lausunnon viimeisen sivun otsikko "Perusturvalautakunnan lausunto pääsuunnittelijan laatimista vaihtoehdoista ja muutoksista tiloihin sijoitettavissa palveluissa" alla oleva teksti muutetaan seuraavaksi:

"Perusturvalautakunta näkee tärkeänä säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan.

Perusturvalautakunta näkee tarpeellisena sijoittaa hyvinvointikeskukseen hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin.

Näin saadaan noin 400 000 euron säästö ilman, että toiminta heikkenee."

Perusturvalautakunnan jäsen Tuula Sjölund kannatti Pekka Rantasen vastaehdotusta ja perusturvalautakunta hyväksyi Rantasen vastaehdotuksen yksimielisesti.

 

Päätös: Perusturvalautakunta päätti antaa liitteenä olevan lausunnon hyvinvointikeskuksen suunnitelmien hyväksymisestä kunnanhallituksen käsittelyä varten muutettuna siten, että liitteenä olevan perusturvalautakunnan lausunnon viimeisen sivun otsikko "Perusturvalautakunnan lausunto pääsuunnittelijan laatimista vaihtoehdoista ja muutoksista tiloihin sijoitettavissa palveluissa" alla oleva teksti muutetaan seuraavaksi:

"Perusturvalautakunta näkee tärkeänä säilyttää tilasuunnitelmat toiminnan näkökulmasta suuruudeltaan ennallaan.

Perusturvalautakunta näkee tarpeellisena sijoittaa hyvinvointikeskukseen hallintopalvelut sekä lastensuojelun, vammaispalvelun sekä aikuissosiaalityön palveluja. Näiden muutosten johdosta ikäihmisten päivätoiminta pidetään suunnitelmassa soveltuvin osin.

Näin saadaan noin 400 000 euron säästö ilman, että toiminta heikkenee."

 

Pöytäkirjan liite 1/20.12.2018: Perusturvalautakunnan lausunto hyvinvointikeskuksen suunnitelmista kunnanhallituksen käsittelyä varten

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Puheenjohtaja Tammi esittää perusturvalautakunnan tekemää päätöstä ja tuo tiedoksi hyvinvointikeskuksen suunnitelmia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Merkataan tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto: Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.