Vanhusneuvosto, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Bjönsinmäen asemakaava OAS

KIRDno-2017-472

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan kaavoituspalvelu on ilmoittanut että Bjönsinmäen asemakaavaa päivitetään. Lisätietoa asiasta löytyy osoitteessta www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Maankäyttö ja liikenne > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet, Itäinen Kirkkonummi > Bjönsinmäki

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja:

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Vanhusneuvosto: Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.