Vanhusneuvosto, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Masalanportin asemakaava, tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KIRDno-2017-130

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan kaavoituspalvelut ilmoitti kesäkuussa 2016, että Masalanportin asemakaavoitus on aloitettu. Kaavan tarkistettu valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä vuodenvaihteessa 2017-2018.

Suunnittelualueen rajausta on valmisteluaineiston nähtävilläoloajan jälkeen muutettu yhteneväksi Suvimäen ja Majvikin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn uuden rajauksen kanssa. Suunnittelualueiden uusien rajausten myötä Masalanportin asemakaavan itäosasta siirtyy alueita Suvimäen ja Majvikin asemakaavaan, mikä edesauttaa liikenteellisten vaikutusten kokonaistarkastelua alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi mm. kaavan alustava suunnittelualue, tavoitteet ja aikataulu, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet, selvitettävät vaikutukset sekä kaavoittajan yhteystiedot. OAS on tämän kirjeen liitteenä.

Kirkkonummen kuntatekniikan lautakunta on merkinnyt tiedoksi OAS:n 17.5.2018.

Sen lisäksi, että OAS jaetaan näin kirjeitse osallisille, asiakirja julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Maankäyttö ja liikenne > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.