Vanhusneuvosto, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lausuntopyyntö Hyvinvointikeskuksen rakennuslupaa varten (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Arkkitehti Annika Pokela on pyytänyt 31.8.2018 vanhusneuvostolta lausuntoa syyskuun 2018 aikana.

 

Hankesuunnittelija Anne Hilander esitteli hyvinvointikeskuksen suunnitelmia vanhusneuvostolle, jonka pohjalta lausunto on tehty.

Ehdotus

Puheenjohtaja: Päätösehdotus laaditaan kokouksessa.

Päätös

Vanhusneuvoston ennakkolausuntopyynnössä 26.3.2018, epäilty parkkipaikkojen riittävyyttä ja tämä asia noussut uudestaan keskusteluun. Ehdotuksena jos parkkipaikkoja voisi rakentaa esimerkiksi rakennuksen alle.

Vanhusneuvostolla ei ole muuta huomautettavaa hankkeesta.