Vanhusneuvosto, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KIRDno-2017-1418

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Koska osayleiskaavan aikataulu sekä kaavoitusta ohjaavien ylemmän tason kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien ohjausvaikutuksessa, samoin kuin lainsäädännössä, on tapahtunut kaavan laadinnan aikana lukuisia muutoksia, on osallistumis- ja arviointisuunnitelma perusteltua laatia uudestaan.

 

Osayleiskaavaehdotus on määrä asettaa nähtäville syksyllä 2018 ja kaavan hyväksyminen ajoittunee vuodelle 2019.

OAS käy ilmi mm. kaavan alustava suunnittelualue, tavoitteet ja aikataulu, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet, selvitettävät vaikutukset sekä kaavoittajan yhteystiedot (Anniina Lehtonen p. 040-1269253.)

Asiakirja julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Maankäyttö ja liikenne > Kaavoitus> Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.