Vanhusneuvosto, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Gesterbyn asemakaava, tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KIRDno-2018-758

Valmistelija

  • Sari Suurjoki-Niemi, sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan kaavoituspalvelut ilmoitti syksyllä 2015, että Gesterbyn asemakaavoitus (muutos ja laajennus) on aloitettu. Kaavan luonnosaineisto on ollut julkisesti nähtävillä alkuvuodesta 2016.

Suunnittelualuetta on luonnosvaiheen nähtävilläoloajan jälkeen laajennettu pohjoisosasta käsittämään Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan ja Gesterbyn yleissuunnitelman mukainen Gesterbyntien uusi linjaus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi mm. kaavan alustava suunnittelualue, tavoitteet ja aikataulu, suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, tiedottaminen ja osallistumismahdollisuudet, selvitettävät vaikutukset sekä kaavoittajan yhteystiedot. OAS on tämän kirjeen liitteenä.

Kirkkonummen kuntatekniikan lautakunta on merkinnyt tiedoksi OAS:n 17.5.2018.

Sen lisäksi, että OAS jaetaan näin kirjeitse osallisille, asiakirja julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Maankäyttö ja liikenne > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Tammi, jukka.tammi@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.