Tiejaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Yksityistieavustukset 2016 (ed. dnro 25/2016)

KIRDno-2017-175

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto päätti kokouksessaan 20.6.2016 § 20, että avustusta saavien tiekuntien tulee toteuttaa parannushankkeet kahden (2) vuoden sisällä avustuksen saamisesta. Mikäli hanketta ei ole toteutettu tai uutta parannussuunnitelmaa ei ole hyväksytetty tiejaostossa, parannusavustus peritään takaisin.

Vuonna 2016 perusparannusavustusta sai 22 tiekuntaa avustussumman ollen yhteensä 30 700 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Vuonna 2016 kunnan perusparantamisavustusta saaneille tiekunnille lähetään selvityspyyntö perusparannuksen tilasta.

Päätös

Esityksen mukaan. Lisäksi yhden valaistusavustusta saaneen tiekunnan osalta pyydetään myös selvitys.

Selvitys tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 31.8.2018 mennessä.

Tiedoksi

Vuonna 2016 perusparannusavustusta saaneet tiekunnat sekä vuonna 2016 tievalaistusavustusta saanut tiekunta