Tiejaosto, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Metsärinteentien liikennemerkit

KIRDno-2018-257

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Metsärinteen tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K1379) sijaitsee Hirsalantien varrella, noin 700 metriä Karubyn koululta Hirsalaan päin.

Metsärinteen tiekunta on kokouksessaan 14.4.2018 tehnyt päätöksen hakea luvan "tie päättyy" liikennemerkille.

Tiekunnan tielle on myös asetettu merkki 361 Nopeusrajoitus 20 km/h, jolle ei löydy lupaa. Tiekunnan puheenjohtaja on pyytänyt, että myös tämän merkin lupa-asia käsitellään tiejaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennememerkeille seuraavasti:

1. 361 Nopeusrajoitus 20 km/h

2. 651 Umpitie

Perustelut

Vakituisen asutuksen piirissä oleva pistotie, ei läpikulkua.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7. §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Metsärinteen tiekunta