Tiejaosto, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Svartvikin Huvilatien liikennemerkit

KIRDno-2019-130

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svartvikin Huvilatien tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K20315) on hakenut lupaa seuraaville liikennemerkeille:

  1. Väistämisvelvollisuus liikennemerkki n.o 231 Jatatien ja Veklahdentien risteyksessä.
  2. Nopeusrajoitus 30 km/h liikennemerkki n:o 361 Jatantien alkuun, Jatantien ja Polatien risteykseen sekä Jatantien ja Tapsitien risteykseen.
  3. Umpitie liikennemerkki n:o 651 Jatantien alkuun.
  4. Lapsia liikennemerkki Jatantien ja Tapsitien risteykseen.

Perustelut

Usea autot ajavat 80 km/h Jatatiellä ja siitä jatkuvalla Tapsitiellä. Tiekunnan tieverkosto jakaantuu kolmeen tieosaan; Jatatie menee mäelle, Tapsitie muodostaa oman tiensä ja Polatie Viehetien kanssa. Nopeusrajoitus 30 km/h rajoitusmerkki näkyy huonosti Veklahdentieltä käännyttäessä ja autoilija voi kuvitella, että tiellä ei ole nopeusrajoitusta. Ylinopeutta ajetaan jatkuvasti. Tämän vuoksi laitoimme tienristeyksiin 30 km/h liikennemerkit parantaaksemme liikennekäyttäytymistä.

Veklahdentiellä, lähellä Jatantien risteystä on HSL:n pysäkki, jota käyttää useat lapsia aamuisin ja palatessaan iltapäivällä kouluista. He kulkevat tietä tiekunnan pitkin ja ovat vaarassa, vaikka alueella ei koulua olekaan.

Yleistä

Tiekunta sijaitsee Veklahdella. Tiekunnan tien laskennallinen pituus on 2970 m.

Tiekunnalle ei ole aikaisemmin myönnetty liikennemerkkilupia.

Tielautakunta on 10.10.1990 määrännyt tiekuntaa poistamaan ajokieltomerkin.

Tiekunta saa kunnan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

  1. 361 Nopeusrajoitus 30 km/h
  2. 651 Umpitie

Tiekunta vastaa pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ilmoittamisesta Digiroad-operaattorille.

Perustelut

Tiekunnan tie on Veklahdentieltä erottuva pistotie, joka haarautuu useammaksi tieksi. Pistoteille suositellaan käytettäväksi aluenopeusrajoitusmerkkejä, mutta hakijan esittämän mukaan on perusteltua myöntää lupa merkille 361, joka voidaan asettaa teiden risteykseen.

Lapsia liikennemerkillä voidaan varoittaa tienkohdasta, jolla koulun tai leikkipaikan läheisyyden vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä liikkuu tavallista runsaammin lapsia. Svartvikin Huvilatien tiekunnan tiet ovat normaalin loma- ja vakituisen asutuksen pääsyteitä, jonka varrella ei ole koulua leikkipaikkaa tms. Tiekunnan alueella asuu vakituisesti kaksi alle 18 vuotiasta.

Väistämisvelvollisuus risteyksessä 231 liikennemerkin asettaa Ely-keskus. Tiekunnan tulee lähettää anomus Ely-keskukseen.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7 §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 3 §, Tieliikennelaki 51.1 §).

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiejaosto korostaa, että liikennemerkit tulee asettaa voimassaolevien ohjeiden mukaisesti ja luvattomat liikennemerkit tulee poistaa välittömästi.

Maastokatselmuksen perusteella todettiin, että väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio) on vinossa. Tiekunnan tulee suoristaa se itse tai olla yhteydessä Ely-keskukseen. Kärkikolmiolle luvan myöntää Ely-keskus.

Tiedoksi

Svartvikin Huvilatien tiekunta