Tiejaosto, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Postiljoonintie perusparannusavustus 2018

KIRDno-2018-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kuuluttanut yksityisteiden perusparannusavustukset haettavaksi viikolla 6 ja 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake on ollut kunnan internet -sivuilla. Hakulomakkeen täytössä on tarvittaessa avustanut kunnan palvelupiste.

Avustusten hakuaika päättyi maanantaina 30.4.2018 klo 16.00. 

Esityslistan liite jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perusparannusavustukset hyväksytään tiejaoston kokouksessa.

Päätös

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy hankekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Perusparannusavustusta haki määräaikaan mennessä 34 tiekuntaa. Haettu avustussumma oli yhteensä 158 403,64 euroa.

Seuraavien tiekuntien perusparannusavustukset käsitellään syksyllä:
Postiljoonintien tiekunta
Samkulla väglag
Tiekunta Tvisten

Perusparannusavustusta myönnettiin yhteensä 70 477,00 euroa.

Liite 3. Yksityisteiden perusparannusavustukset 2018

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto päätti kokouksessaan 31.5.2018 § 34 yksityisteiden perusparannusavustuksien jaossa, että Postiljoonintien tiekunnan perusparannusavutusta koskeva anomus käsitellään myöhemmin.

Postiljoonintien tiekunta on hakenut vuonna 2018 perusparannusavustusta 3168 euroa tien parantamiseen. Hanketta ei ole aloitettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää:

  1. Myöntää avustusta 1000 euroa tien perusparantamiseen.
  2. Tiekunnan tulee toteuttaa perusparannushanke kahden (2) vuoden sisällä avustuksen saamisesta. Mikäli hanketta ei ole toteutettu tai uutta parannussuunnitelmaa ei ole hyväksytetty kunnassa, perusparannusavustus peritään takaisin.

Perustelut

Tiekunnan tien kunto huomioon ottaen perusparannus on tarpeellinen.

 

 

Päätös

Esityksen mukaan myönnetään 1000 euroa tien perusparannukseen.

Tiekunnan tulee yhdessä Espoon Talokeskuksen kanssa toteuttaa hanke kahden (2) vuoden sisällä.

Tiedoksi

Postiljoonintien tiekunta