Tiejaosto, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Laitamaan tiekunnan liikennemerkit

KIRDno-2019-130

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Laitamaan tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K19517) on hakenut lupaa seuraaviin liikennememerkkeihin:

 1. Aluenopeusrajoitus 30 km/h lisäkilvillä "Varokaa heikkoa tienreunaa" ja "Lapsia tiellä"
 2. Painorajoitus 5,5 tonnia
 3. Tie päättyy

Perustelut

Painorajoitus on sen takia koska tie on tuoltaosin rakennettu suon päälle. Tien pohjaksi on laittettu puita ja risuja, mutta sitä ei ole perustettu kestämään painavia autoja. Vuosien aikana tiekunta on korjannut tietä paaluttamalla ym. Tiekunta on nostanut ja vetänyt ylös monta kuorma- ym. painavaa autoa, joiden kuljettajat eivät ole noudattaneet painorajoitusta.

Lapsista varoitetaan sen takia, koska Laitaamaantietä käyttää todella paljon muualta tulevia autoilijoita, jotka menevät Helsingin kaupungin omistamalle Kauhalan ulkoilualueelle. Laitamaantie on mäkinen sekä mutkainen, niin ihmiset osaisivat varoa lapsia jotka joutuvat kävelemään Turuntielle pysäkille.

Yleistä

Tiekunnan tie sijaitsee Turunväylän tuntumassa, Kauhalan ulkoilualueen pohjoispuolella. Tiekunnan tien laskennallinen pituus on 2800 m.

Tiekunnalle ei ole aikaisemmin myönnetty liikennemerkkilupia

Tiekunta saa kunnan avustusta.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

 1. 363 Nopeusrajoitusalue 30 km/h
 2. 364 Nopeusrajoitusalue 30 km/h päättyy
 3. 651 Umpitie
 4. 147 Vaarallinen tien reuna
 5. 344 Ajoneuvon suurin sallittu massa 5,5 t
 6. 152 Lapsia

Tiekunta vastaa pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ilmoittamisesta Digiroad-operaattorille.

Perustelut

Tielle ei ole aikaisemmin myönnetty liikennemerkkilupia, 30 km/h nopeus on perusteltu tien kunto huomioiden. Tien reunat ovat paikoitellen jyrkät. Tiekunta vastaa painorajoituksen oikeellisuudesta. Kunnan ympäristöviranomaisen mukaan ulkoilijat ja marjastajat ja sienestäjät yleisesti käyttävät Laitamaan tietä päästäkseen Kauhalan ulkoilualueelle. Siten Lapsia -liikennemerkki on perusteltua asettaa.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7 §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 3 §, Tieliikennelaki 51.1 §).
Tiehallinnon julkaisun (Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B-5) mukaan kaksikielisessä kunnassa liikennemerkin ja lisäkilven tulee olla kaksikielinen.

Päätös

Esityksen mukaan

Tiedoksi

Laitamaan tiekunta