Tiejaosto, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kurkistonrannan nopeusrajoitusmerkki

KIRDno-2019-130

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kurkistonrannan tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K109)  on kokouksessaan 6.4.2019 päättänyt anoa lupaa nopeusrajoitusmerkkiin 30 km/h tiekunnan tien alkuun.

Yleistä

Kurkistonrannan tie lähtee Erkinkartanon vierestä.Tiekunnan tien laskennallinen pituus on 1330 m.

Kurkistonrannan tiekunnalle ei ole aikaisemmin myönnetty liikennemerkkilupia.

Tiekunta saa kunnan avustusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

  1. 363 Nopeusrajoitusalue 30 km/h
  2. 364 Nopeusrajoitusalue 30 km/h päättyy

Tiekunta vastaa pysyvien liikenteenohjauslaitteiden ilmoittamisesta Digiroad-operaattorille.

Perustelut

Tiekunnan tie haarautuu lopussa useaksi eri pistotieksi. Nopeusrajoituksen voimassaolo koskee kaikkia tienosia, joten lupa myönnetään aluenopeusrajoitukselle.

Liikennemerkit 1 ja 2 asetetaan tien alkupäähän tien oikeaan reunaan s.e. aluenopeusrajoitusmerkit ovat seläkkäin.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 3 §, Tieliikennelaki 51.1 §).
 

Päätös

Esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kurkistonrannan tiekunta