Tiejaosto, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan