Tiejaosto, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Nybron sillan uusiminen

KIRDno-2017-1525

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ely-keskuksen päätös valtionavustuksesta

Nybron tiekunta on hakenut Ely-keskukselta avustusta sillan parantamiseen. Ely-keskus on myöntänyt 75 % avustuksen hankkeen kokonaiskustannusarviosta 235 724,00 euroa eli enintään 176 793,00 euroa.

Päätöksen voimassaoloaika on 3.10.2017-31.8.2018. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Kunnanavustus

Tiejaosto on 16.6.2010 § 3 päättänyt kunnan perusparannusavustuksesta seuraavaa

  1. Kirkkonummen kunnan osallistuu niiden tiekuntien perusparannushankkeisiin, joihin Ely-keskus on myöntänyt perusparannusavustuksen.
  2. Kunnan perusparannuksen suuruus kohdan 1. mukaisissa avutuksissa on 15 % hyväksytystä kustannusarviosta.

Siltojen osalta tiejaosto on vuosina 2011-2014 myöntänyt 10 % avustuksen Ely-keskuksen hyväksymästä hankeen kokonaiskustannuksesta. Tiejaosto on mm. 19.6.2012 § 18 myöntänyt 10 % avustuksen sillan perusparantamiseen.

Nybron tiekuntaa koskeva aikaisempi päätös

Tiejaosto on kokouksessaan 17.5.2017 § 21 päättänyt, että mikäli Nybron tiekunta saa Ely-avustusta, kunta osallistuu loppuosan rahoitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää kunnan perusparannusavustusta Nybron tiekunnalle enintään 10 % hyväksytystä hankkeen kokonaiskustannuksesta eli 23572,00 euroa.

 

Päätös

Esityksen mukaan.

Avustus maksetaan kahdessa erässä s.e vuoden 2018 avustuksista maksetaan 11786,00 euroa ja loppuerä, enintään 11786,00 euroa, vuoden 2019 avustuksista.

Ensimmäinen erä maksetaan 30.4.2018 ja toinen erä vuoden 2019 alussa.

Tiekunnan tulee toimittaa ennen loppuerän maksua kunnan kirjaamoon kopio KEHA-keskukselle jätetystä viimeisen erän maksatushakemuksesta tai muu selvitys, josta selviää hankkeen toteutunut loppukustannus.

Mikäli hanketta ei toteuteta Ely-keskuksen päätöksen mukaisena voimassaoloaikana, maksettu avustus peritään takaisin.

Tiedoksi

Nybron tiekunta