Tiejaosto, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kurkistonrannan yksityistien parantaminen

KIRDno-2017-1605

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ely-keskuksen valtionavustuspäätös

Kurkistonrannan yksityistie on hakenut yksityisen tien parantamiseen valtionavustusta Ely-keskukselta. Ely-keskus on myöntänyt avustusta 50 % hyväksytystä kustannusarviosta 53 911,00 euroa eli enintään 26 955,00 euroa.

Päätös on voimassa 2.11.2017 - 27.7.2018. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Kunnanavustus

Tiejaosto on 16.6.2010 § 3 päättänyt kunnan perusparannusavustuksesta seuraavaa

  1. Kirkkonummen kunnan osallistuu niiden tiekuntien perusparannushankkeisiin, joihin Ely-keskus on myöntänyt perusparannusavustuksen.
  2. Kunnan perusparannuksen suuruus kohdan 1. mukaisissa avutuksissa on 15 % hyväksytystä kustannusarviosta.

Kurkistonrannan yksityistietä koskeva aikaisempi päätös

Tiejaosto on kokouksessaan 17.5.2017 § 21 päättänyt, että mikäli Kurkistonrannan yksityistie saa Ely-avustusta, kunta osallistuu loppuosan rahoitukseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää kunnan perusparannusavustusta Kurkistonrannan yksityistielle enintään 15 % hyväksytystä hankkeen kokonaiskustannuksesta eli 8087,00 euroa.

Päätös

Esityksen mukaan.

Avustus maksetaan kahdessa erässä s.e. ensimmäinen erä 4043,50 euroa maksetaan 30.4.2018. Loppuerä, enintään 4043,50 euroa, maksetaan kun hanke on valmistunut ja Ely-keskuksen tarkastaja on sen hyväksynyt.

Tiekunnan tulee toimittaa ennen loppuerän maksua kunnan kirjaamoon kopio KEHA-keskukselle jätetystä viimeisen erän maksatushakemuksesta tai muu selvitys, josta selviää hankkeen toteutunut loppukustannus.

Mikäli hanketta ei toteuteta Ely-keskuksen päätöksen mukaisena voimassaoloaikana, maksettu avustus peritään takaisin.

Tiedoksi

Kurkistonrannan yksityistie