Tiejaosto, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailleksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan