Tiejaosto, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Yleisiä asioita

KIRDno-2018-847

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Maaoikeuden tuomio

Vantaan maaoikeus on 1.11.2018 käsitellyt valituksen tiejaoston toimituksesta, joka koski tiekunnan perustamista Sjökullan koulua vastapäätä sijaitsevalle Lammenpolulle Kirkkonummen kunnan Kylmälässä.

Tiekuntatiedote

Tiekunnille on 5.11.2018 lähetetty kirjeitse tiedote, jossa on kerrottu uuden 1.1.2019 voimaantulevan yksityistielain vaikutuksista kunnan tiejaoston toimintaan. Tiedotteen lisäksi kirjeessä on ollut lyhyt yhteenveto uuden yksityistielain tuomista muutoksista tiekuntien toimintaan sekä tiekunnan yhteystietojen ilmoittamista varten lomake. Tiekunnat voivat ilmoittaa yhteystietonsa myös sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta.

Tiejaoston vireillä olevat toimitukset

Tienosan liittäminen Vanha Kirkkotien tiekuntaan Korkkullan kylässä

Tienosan liittäminen Tallmo-Lövnäs tiekuntaan Evitskogissa

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös

Merkitään tiedoksi