Tiejaosto, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan