Tiejaosto, kokous 22.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Alisgårdintien tiekunnan liikennemerkit

KIRDno-2018-257

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Alisgårdintien tiekunta pyytää Kirkkonummen kunnan lupaa (Tieliikennelaki 51 §) liikennemerkkien asettamiseen Alisgårdintielle. Liikennemerkit ovat tieliikenneasetuksen mukaisia ja numerot viittaavat asetuksen lukuun 3.

Lupaa haetaan seuraaville merkeille:

  1. Liikennemerkki 231 Väistämisvelvollisuus risteyksessä
  2. Liikennemerkki 361. Nopeusrajoitus (30 km/h), Lisäkilpi: Tie päättyy, Vägen slutar
  3. Liikennemerkki 121. Kapeneva tie
  4. Liikennemerkki 363. Nopeusrajoitusalue (30 km/h)

Merkit 3 ja 4 sijaitsevat samassa pylväässä.

Merkit ovat jo pystytetty paikoilleen. Nykyisille merkeille tai osalle merkeistä on saatettu pyytää Kirkkonummen kunnan lupaa jo 1980 tai 1990 luvuilla, mutta nykyinen hoitokunta ei ole tietoinen asiasta.

Yleistä

Alisgårdsvägen (Alisgårdintie ent. Löfkullavägen) sijaitsee Lapinkylässä. Tie monihaarainen pistotie.Tien alkupäässä sijaitsee Alisgården kotiseutumuseo.

Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta.

Aikaisemmat liikennemerkkiluvat

Kirkkonummen kunnan kunnanhallitus on 9.9.1991 § 901 myöntänyt luvan nopeusrajoitusmerkille 40 km/h. Tiekunta oli anonut lupaa 30 km/h nopeusrajoitusmerkille, mutta kunnanhallitus oli päätöksessään todennut, että "Valtiovallan taholta on yleisesti suositeltu parillisten lukujen käyttöä nopeusrajoituksissa" ja siten lupa oli myönnetty 40 km/h.

Muita lupia ei ole myönnetty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää seuraavasti

1. Kumota kunnanhallituksen päätöksen 9.9.1991 § 901 ja

2. Myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

2.1 Liikennemerkille 363 Nopeusrajoitusalue 30 km/h ja 364 Nopeusrajoitusalue päättyy -merkeille

2.2 Lisäkilvelle 871 tekstillä "Tie päättyy, Vägen slutar"

2.3 Liikennemerkille 121 Kapeneva tie

Perustelut

Liikennemerkille 231 Väistämisvelvollisuus risteyksessä eli ns. kärkikolmion asettaa maantien pitäjä eli ELY-keskus. Merkin kunnossapidosta vastaa tiekunta.

Nopeusrajoitus 30 km/h on tien kunnossapitotaso ja liikennemäärät huomioiden sopiva.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta:
Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7. §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä.
Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).
Tiehallinnon julkaisun (Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 2B-5) mukaan kaksikielisessä kunnassa liikennemerkin ja lisäkilven tulee olla kaksikielinen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Aluenopeusrajoitus alkaa ja päättyy merkit tulee sijoittaa nykyisen nopeusrajoitusmerkin nro 361 tilalle tien alkuun. Nopeusrajoitusmerkki 361 tulee poistaa tarpeettomana.

Tiedoksi

Alisgårdintien tiekunta