Tiejaosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Yksityistieavustus Kantvikin yksityistie

KIRDno-2018-24

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kantvikin yksityistie on anonut avustusta tien kunnossapitoon 5000,00 euroa sekä perusparannukseen 3000,00 euroa.

Tiekunta on 9.11.2018 ilmoittanut, ettei perusparannushanketta toteuteta tänä vuonna.

Yleistä

Kantvikin yksityistie toimii läpikulkutienä välillä Kantvik - Båtvik. 

Tie on saanut yksityistieavustusta vuonna 2017.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Päätös avustuksesta tehdään tiejaoston kokouksessa.

Päätös

Tiejaosto päätti myöntää Kantvikin yksityistielle ylimääräistä kunnossapitoavustusta 5000,00 euroa.

Tiedoksi

Kantvikin yksityistie