Tiejaosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tiejaoston toimintasuunnitelma 2019

KIRDno-2018-847

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.3.2017 § 84 hyväksynyt johtosäännön, jossa yksityistielain (Laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaisena tielautakuntana toimii tiejaosto.

Tiejaoston toimintasuunnitelma 2019

Tiejaosto:

  1. Myöntää vuoden 2019 yksityistieavustukset
  2. Suorittaa loppuun ne toimitukset, jotka ovat tuleet vireille ennen uuden yksityistielain voimaantuloa 1.1.2019.
  3. Myöntää tieliikennelain 51. §:n mukaiset luvat yksityisteille asetettaville liikenteenohjauslaitteille

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto hyväksyy toimintasuunnitelman.

Päätös

Esityksen mukaan

Tiedoksi

Kuntatekniikan lautakunta