Tiejaosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Granbackantien liikennemerkkianomus

KIRDno-2018-257

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Granbackan tiekunta on vuosikokouksessan 24.5.2018 päättänyt anoa tiejaostolta luvan asettaa nopeusrajoitusmerkki 361 nopeudella 30 km/h tien alkuun.

Perustelut

Nopeusrajoituksen toivotaan hilltsevään hieman paremmin nopeuksia kapealla ja mutkikkaalla tiellä. Vapaa-ajanliikkujien määrä tiellä kasvaa jatkuvasti ja välillä nopeudet nousevat vaarallisen korkeiksi. Tiellä liikkuu lapsia ja liikuntarajoitteisia vanhuksia ja näkyvyydet mutkien ja mäkien takia ovat välillä olemattomat.

Yleistä

Tiekunta sijaitsee Överbyssä, Överbyntien pohjoispuolella noin 2 km päässä Siuntion rajasta.

Aikaisemmin myönnettyjä liikennemerkkilupia ei ole.

Tiekunta saa kunnan avustusta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkeille seuraavasti:

  1. 363 Nopeusrajoitusalue 30 km/h
  2. 364 Nopeusrajoitusalue 30 km/h päättyy

Perustelut

Tiekunnan tie on monihaarainen pistotie. Nopeusrajoitusalue liikennemerkki kattaa myös pistoteiden nopeudet.

Liikennemerkit asetetaan tien alkupäähän tien oikeaan samaan tolppaan s.e. merkit ovat seläkkäin.

Yleisohjeet liikennemerkkien asettamisesta

Liikennemerkit tulee sijoittaa ajosuunnassa tien oikeaan reunaan.
Liikennemerkit tulee sijoittaa siten, että niiden näkyvyys on hyvä, mutta ne eivät muodosta näkemäestettä.
Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä varustettuna tarvittavilla lisäkilvillä. (LmP 7. §)
Tiekunnan tulee käyttää tieliikenneasetuksen (5.3.1982/182) mukaisia liikennemerkkejä. Uusien liikennemerkkien asentamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon julkaisun "Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä" mukaista sijoittamisohjetta (2B-6).
Tiekunta asettaa merkit omalla kustannuksellaan (Yksityistielaki 5.1. §, Tieliikennelaki 51.1 §).

Päätös

Tiejaosto myöntää luvan liikennemerkille 361 Nopeusrajoitus 30 km/h. Tällöin nopeus koskee vain päätietä.

Mikäli tiekunta haluaa, että nopeus koskee myös päätieltä haarautuvaa Vanhaa Kuninkaankujaa, tiekunnan tulee hakea Vanha Kuninkaankujan tiekunnan suostumus asettaa aluenopeusrajoitusmerkki 363 ja aluenopeusrajoitus päättyy merkki 364 30 km/h.

 

Tiedoksi

Granbackan tiekunta, Vanha Kuninkaankujan tiekunta