Tiejaosto, kokous 11.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Yleisiä asioita tiedoksi

KIRDno-2018-847

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yleisiä asioita tiedoksi

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Muutoksesta tullaan tiedottamaan nettisivuilla.

Uusi tieyksiköintiohje ilmestyy vuoden 2019 alussa. Tästäkin tullaan tiedottamaan kunnan nettisivuilla.