Tiejaosto, kokous 11.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto päättää tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Esityksen mukaan.