Tiejaosto, kokous 11.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.