Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 SOTE-uudistukseen liittyviä henkilöstö- ja kiinteistöjärjestelyjä

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu kunnan johtaja Tarmo Aarnio sekä mahdollisuuksien mukaan yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen tiedottamaan ajankohtaisista, SOTE-uudistukseen liittyvistä, henkilöstö- ja kiinteistöjärjestelyistä Kirkkonummen kunnalla.

Tarkastuslautakuntaa kiinnostaa kyseisten selvityksien toimiminen päätöksen-tekopohjana, kunnan edun turvaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, esimerkiksi:

Kiinteistöt:

  • Mikä on kunnan pakollisen kiinteistöselvityksen nykytila tällä hetkellä, pääpiirteisesti ja kenen toimesta kyseinen selvitys tehdään?

  • Onko ”säätötarpeita” on havaittu?

  • Mikä on suunnitteilla olevan hyvinvointikeskuksen tila kyseisessä selvitystyössä ja mikä tulee olemaan kyseisen projektin status sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen siirryttyä maakuntaan?

Henkilöstö:

  • Ajankohtaisia, kunnan henkilöstöä koskevia selvityksiä sekä niiden nykytila: - Etenkin kiinnostaa sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoiminnoissa toimiva henkilöstö, joiden vakanssit ovat jaettuja osittain sosiaali ja terveydenhuoltoon, osittain kunnan muihin toimintoihin.

  • Onko säätötarpeita havaittu

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esitetty aineisto jaettiin oheisaineistona tarkastuslautakunnan jäsenille.

Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston tekemä, voimassa oleva päätös hyvinvointikeskuksen toteuttamisesta, vaatii erittäin korkealuokkaista juridista ja sopimusteknistä asiantuntemusta Kirkkonummen kunnan riskien minimoimiseksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.