Tarkastuslautakunta, kokous 7.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Mahdolliset muut asiat

Ehdotus

Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 31.1.2018 klo 18.00.

Kokoukseen kutsutaan talousjohtaja, tiedottamaan mm. alustavista tilinpäätösluvuista.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.