Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2017

Perustelut

Tarkastuslautakunta 17.8.2017 § 7

Esitetään tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2017.

Ehdotus           Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2017 merkitään esitetyssä muodossa tiedoksi. (Kyseinen asiakirja EI JULKINEN)

Päätös             Merkittiin alustavana tiedoksi.

 

Tarkastuslautakunta 4.10.2017:     

Ehdotus

Merkitään tiedoksi (EI JULKINEN).

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.