Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2018

KIRDno-2017-484

Perustelut

Esitetään tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus 2018.

Ehdotus

Hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.