Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma vuodelle 2017

KIRDno-2017-689

Perustelut

Tarkastuslautakunta 17.8.2017 § 6                                   

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa.

Lautakunnan työn perustaksi on lain mukaan tarpeen valmistella arviointisuunnitelma tarkastusvuodelle.

Ehdotus                           

Pannaan pöydälle.

Päätös                                

Pantiin pöydälle.

 

Tarkastuslautakunta 4.10.2017:

Ehdotus

Hyväksytään (EI JULKINEN).

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.