Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Mahdolliset muut asiat

Päätös

Muita asioita ei käsitelty.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.