Tarkastuslautakunta, kokous 4.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Esteellisyydet

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 – 30 §:ssä säädetään. 

Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä.

Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus.

Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa.  Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.

Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäsenyydet muissa lautakunnissa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää että esteellisyydet tarkastetaan.

Päätös

Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.