Tarkastuslautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tilintarkastuskertomus 2018

KIRDno-2019-360

Ehdotus

Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018 valtuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

 

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja lähettää kunnanhallitukselle.

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että 

- vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2018–31.12.2018.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja lähettää kunnanhallitukselle.

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että 

- vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään.

ja

- kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.