Tarkastuslautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Mahdolliset muut asiat

Ehdotus

Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista.

Päätös

Ei muita asioita