Tarkastuslautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Arviointikertomus vuodelta 2018

KIRDno-2019-360

Perustelut

Kokouksessa tehdään valmiiksi arviointikertomusta vuodelta 2018 ja allekirjoitetaan.

Ehdotus

Tehdään valmiiksi arviointikertomus vuodelta 2018 ja allekirjoitetaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää:

1.merkitä vuoden 2018 arvioinitkertomuksen tiedokseen

2.pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

3. että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä.