Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tilintarkastuksen raportointi 2018

KIRDno-2019-360

Perustelut

Kokouksen on kutsuttu Kirkkonummen kunnan tilintarkastaja Minna Ainasvuori esittelemään tilintarkastuksen tuloksia tilivuodelta 2018,

Ehdotus

Merkitään saatu raportti tiedoksi keskustelun jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastuksen raportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta.

Merkittiin tiedoksi johdolta saatu vahvistusilmoituskirje.

Todettiin että Minna Ainasvuori oli läsnä pykälän aikana esittelijänä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.