Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sidonnaisuusilmoitukset (kv)

KIRDno-2017-1167

Perustelut

Kokouksessa käydään läpi saadut sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusten tilanne.

Ehdotus

Hyväksytään saadut sidonnaisuusilmoitukset ja lähetetään tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Tarkastuslautakunta toteaa että sidonnaisuusilmoitukset puuttuvat 11 henkilöltä edelleen. Ilmoitusvelvollisille tulee lähettää muistutus jotta ilmoitukset saataisiin tarvittavilta henkilöiltä ajantasalle.