Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Mahdolliset muut asiat

Ehdotus

Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista.

Päätös

Ei muita asioita.