Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Arviointikertomus vuodelta 2018

KIRDno-2019-360

Perustelut

Kokouksessa tehdään arviointikertomusta vuodesta 2018. Lisäksi keskustellaan arviointikertomuksen tekemisen aikataulusta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyön kanssa.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 2.5.kello 18:30


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.