Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Perustelut

Beredning: Monica Smeds, servicesekreterare

 

Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och övriga närvande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade konstatera att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.