Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen för kännedom

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kommunfullmäktige beslutade 8.10.2018 § 90 bevilja Outi Saloranta-Eriksson avsked från uppdraget som ersättare i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och välja Anna Kylmänen som ny ersättare i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen till utgången av mandatperioden.

Ungdomsfullmäktige beslutade 2.10.2018 § 60 välja Vivi Lehtonen till ungdomsfullmäktiges representant i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen i stället för Alexandra Obrey, som avgått från ungdomsfullmäktige 3.9.2018. Rasmus Lundell fortsätter som ersättare.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna ärendena för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.