Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.