Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Justering av protokollet

Valmistelija

  • Monica Smeds, monica.smeds@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskoleverksamhets-​ och utbildningssektionen beslutar

1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2. justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Fredag 30.11.2018 skickas protokollet elektroniskt till ordförande och protokolljusterarna,​ som meddelar sitt godkännande senast måndag 3.12.2018. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt,​ anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.

Protokollet är offentligt framlagt onsdag 5.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets tredje våning,​ bildnings-​ och fritidstjänsterna. Den allmänna besvärstiden inleds torsdag 6.12.2018.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tony Björk, tony.bjork@kirkkonummi.fi

Till protokolljusterare föreslås Rita Holopainen och Jesper Eklund/Annika Korolainen.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade välja Rita Holopainen och Stig-Johan Nyberg till protokolljusterare.