Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens rapport om skicket och ändringsbehovet av daghems- och skolgårdar

KIRDno-2018-863

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suomenkielinen varhaiskasvatus-​ ja opetusjaosto päätti 20.9.2017 § 13,​ että Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen turvallisuuteen,​ viihtyvyyteen ja uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun varataan määräraha vuodelle 2018. Tavoitteena oli laatia yleiskatsaus (raportti) pihojen nykytilanteesta ja kehittämistarpeesta vuoteen 2023 mennessä.  Kilpailutuksen jälkeen tutkimuksen tekijäksi ja raportin laatijaksi valittiin Ramboll  Finland Oy. Raportti valmistui 15.8.2018.

Pihat tutkittiin kaikista kouluista. Päiväkodeista tutkittiin kaikki muut paitsi Jolkbyn ja Finnsbackan päiväkotien sekä vuokratilojen pihat. Vuokratiloista Jolkbyn päiväkotirakennuksesta luovutaan ja Finnsbackan päiväkoti on väistötiloissa,​ joista se siirtyy Jokirinteen oppimiskeskukseen,​ kun se valmistuu. Raportissa kiireellisiksi katsotuista korjauksista osa liittyy alueen turvallisuusseikkoihin ja osa alueiden viihtyvyyden, virikkeellisyyden ja toimivuuden oppimisympäristönä ja monimuotoisuuden edistämiseen.

Laaditun raportin ja aikaisempien arviointien perusteella katsotaan, että Köpaksen päiväkodin piha tulee ensimmäisenä peruskorjata. Köpaksen päiväkodin piha tulee toteuttaa yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena ja nykyinen piha on rakenteellisesti ja toiminnallisesti huonokuntoinen. Päiväkotien ja koulujen pihojen peruskorjaukset tulee suorittaa pitkäjänteisesti, esim. yksi kohde vuosittain. Palvelutuotannon jaoston talousarvioesityksessä on ehdotuettu vuodelle 2019 Köpaksen päiväkodin pihan perusparannukseen 200 000 euron investointimääräraha.

Oheismateriaali:
- Raportti: Kirkkonummen Suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen yleiskatsaus, SVOJ

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
merkitä suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston päätöksen 22.8.2018 § 43 tiedoksi

2.
että yleiskatsauksessa muutoin esitetyt tarpeet ja puutteet otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarviovalmistelussa

3.
että pihojen parannukset toimivina oppimisympäristöinä suunnitellaan yhteistyössä kunkin koulun ja päiväkodin asiantuntijoiden kanssa

4.
että suomenkielisten koulujen ja päiväkotien pihojen kiireelliset, välttämättömät ja turvallisuutta vaarantavat korjaukset suoritetaan mahdollisimman pian

Käsittely:

Esittelijä teki keskustelun aikana seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
merkitä suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston päätöksen 22.8.2018 § 43 tiedoksi

2.
että yleiskatsauksessa muutoin esitetyt tarpeet ja puutteet otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarviovalmistelussa

3.
että pihojen parannukset toimivina oppimisympäristöinä suunnitellaan yhteistyössä kunkin koulun ja päiväkodin asiantuntijoiden kanssa

4.
että koulujen ja päiväkotien pihojen kiireelliset, välttämättömät ja turvallisuutta vaarantavat korjaukset suoritetaan mahdollisimman pian


Keskustelun aikana jäsen Kim Åström esitti seuraavan evästyksen:
Ruotsinkielisten päiväkotien ja koulujen tarpeet huomioidaan priorisoinneissa, näitä koskevien selvitysten valmistuttua.

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
merkitä suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston päätöksen 22.8.2018 § 43 tiedoksi

2.
että yleiskatsauksessa muutoin esitetyt tarpeet ja puutteet otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarviovalmistelussa

3.
että pihojen parannukset toimivina oppimisympäristöinä suunnitellaan yhteistyössä kunkin koulun ja päiväkodin asiantuntijoiden kanssa

4.
että koulujen ja päiväkotien pihojen kiireelliset, välttämättömät ja turvallisuutta vaarantavat korjaukset suoritetaan mahdollisimman pian

5.
evästää seuraavasti: ruotsinkielisten päiväkotien ja koulujen tarpeet huomioidaan priorisoinneissa, näitä koskevien selvitysten valmistuttua.

_____

Todettiin, että toimitilapäällikkö Jarno Köykkä poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 19.59.

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sektionen för serviceproduktion har på sitt sammanträde 9.11.2018 behandlat § 76 Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionens rapport om skicket och ändringsbehovet av daghems- och skolgårdar.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna sektionen för serviceproduktion 9.11.2018 § 76 för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.