Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Elevantal i de svenskspråkiga grundskolorna och studerandeantal i det svenskspråkiga gymnasiet, läsåret 2018-2019

KIRDno-2018-1263

Valmistelija

  • Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning, mikael.flemmich@kirkkonummi.fi

Perustelut

Enligt den statistik som årligen uppgörs per 20.9. finns det läsåret 2018–2019 totalt 965 elever inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen, fördelat så att 626 elever går i årskurserna 1–6 och 339 i årskurserna 7–9. Inom den svenskspråkiga gymnasieutbildningen finns totalt 190 studerande.

Totalt finns således 1 155 elever och studerande i de svenska skolorna i Kyrkslätt.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna de skolvisa elev- och studerandeantalen läsåret 2018–2019 för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.