Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Barnantal inom den svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 1.10.2018

KIRDno-2017-1237

Valmistelija

  • Christina Broman, christina.broman@kirkkonummi.fi

Perustelut

Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken (dagvård och familjedagvård) och förskoleundervisningen fanns per 1.10.2018 totalt 414 barn. Av dessa barn var 323 i kommunala småbarnspedagogik och förskola och 91 i privat småbarnspedagogik och förskola.

Ingen kommunal klubbverksamhet ordnas för närvarande p.g.a. brist på efterfrågan.

I förskoleundervisningen deltog 91 barn i de kommunala förskolorna och 6 barn i de privata förskolorna. Av dessa barn deltog 11 barn enbart i förskoleundervisningen (11 i den kommunala och 0 i den privata förskoleundervisningen), dvs. dessa barn hade inte kompletterande dagvård.

Utgående från situationen per 16.8.2018 har barnantalet i den kommunala småbarnspedagogiken stigit med 32 barn och i den privata småbarnspedagogiken med 4 barn. Detta innebär att besättningsgraden för den svenska småbarnspedagogikens del stigit.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna statistiken över barn inom den svenska småbarnspedagogiken i Kyrkslätt enligt situationen 1.10.2018 för kännedom.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.