Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Perustelut

Beredning: Monica Smeds, servicesekreterare

 

Ordförande konstaterar ledamöterna i svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och övriga närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.

 

Ehdotus

Föredragande: Tony Björk, ordförande

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade konstatera att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.


Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.