Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ändring i läroplanen för den grundläggande utbildningen- bildkonst åk 7-

KIRDno-2017-773

Valmistelija

  • Christina Broman, christina.broman@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svenska förskole- och utbildningsnämnden har vid sitt möte 1.6.2016 § 35 godkänt Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun 2016.

I den godkända planen har det visat sig att målen för undervisning för årskurs 7 i bildkonst saknas. Orsaken antas bero på tekniska problem med programmet E-grunder under bearbetningen av läroplanstexterna. Nu har läroplanen kompletterats med målen för årskurs 7 i bildkonst (elektronisk bilaga).    

Enligt Förvaltningsstadgan för Kyrkslätts kommun kapitel 8 § 64 moment 1 är det Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen som godkänner läroplanerna.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar godkänna ovanstående komplettering i läroplanen för den grundläggande utbildningen.

 

Päätös

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

Tiedoksi

Winellska skolan, rektor

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.