Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Barnantal inom den svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 1.10.2017

KIRDno-2017-1237

Valmistelija

  • Margot Flinck, margot.flinck@kirkkonummi.fi

Perustelut

Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken (dagvård och familjedagvård) och förskoleundervisningen fanns per 1.10.2017 totalt 415 barn.

Av dessa barn var 310 i kommunala daghem och i privata daghem fanns 91 barn. I den kommunala familjedagvården fanns totalt 6 barn och 8 barn var i privat gruppfamiljedagvård.

Förutom ovannämnda barn deltog 13 barn i den kommunala klubbverksamheten.

I förskoleundervisningen deltog 86 barn i de kommunala förskolorna och 12 barn i de privata förskolorna. Av dessa barn deltog 11 barn enbart i förskoleundervisningen (10 i den kommunala och 1 i den privata förskoleundervisningen), dvs. dessa barn hade inte kompletterande dagvård.

Utgående från uppgifter från faktureringen per 31.8.2017 har barnantalet i den kommunala småbarnspedagogiken stigit med 4 barn och i den privata småbarnspedagogiken med 7 barn.

Bilaga:
- Barn inom den svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Kyrkslätt 1.10.2017

 

Dagvårdschef Margot Flinck var närvarande under behandlingen av denna paragraf.

Ehdotus

Esittelijä

  • Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, hannele.kujala@kirkkonummi.fi

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar anteckna statistiken över barn inom den svenska småbarnspedagogiken i Kyrkslätt enligt 1.10.2017 för kännedom.

Päätös

 

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade enligt beslutsförslaget.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Besvärsförbud

 

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen.